Dự báo GBP/JPY giảm tương đối, sau khi hình thành mẫu hình Engulfing trong xu thế down. Mặc dù thời điểm này còn khá sớm, còn thiếu thông tin tín hiệu, cũng như mẫu hình Engulfing chưa đủ độ lớn, nhưng dựa vào chỉ báo MACD có thể hỗ trợ phần nào tín hiệu, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell để kiếm lợi nhuận.