Dự báo GBP/CHF giảm tương đối đến giảm mạnh, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell và đặt SL tại 1.1360. Chúng ta dự báo GBP/CHF tiếp tục giảm bởi vì nhận thấy có lực Phân kỳ đang đè giá xuống.