Dự báo sớm EUR/AUD ngày 08/11/2022. Nhận thấy Giá đã nhú lên rìa trên vùng Base, do vậy dự báo EUR/AUD sẽ tăng tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy để kiếm lợi nhuận.