Dự báo GBP/JPY tăng tương đối đến tăng mạnh, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy để kiếm lợi nhuận. Chúng ta dựa vào Mẫu hình Giá tăng theo dòng chảy Uptrend, nên dự báo GJ sẽ còn áp lực giá tăng.