Dự báo GBP/USD giảm khá mạnh, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell để kiếm lợi nhuận.

Trong trường hợp Cặp giá có diễn biến xấu, chuyển hướng biến động, chúng tôi sẽ cập nhật tín hiệu giao dịch kịp thời ở kênh Telegram https://t.me/vfagroup để Nhà đầu tư kịp thời xử lý tình huống.