Dự báo EUR/USD tăng tương đối do áp lực Giá tăng còn chiếm ưu thế, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy để kiếm lợi nhuận. Ước lượng, Buy tại 1.0340, TP: 1.048x, SL: 1.0270