Dự báo EUR/CAD tăng tương đối đến tăng mạnh do có lực Phân kỳ tác động, khuyến nghị Nhà đầu tư chờ cây nến H1 hiện hành hồi giảm lui thì Buy. Ước lượng, Buy EUR/CAD tại 1.370x, TP: 1.3825, SL: 1.3650