Dự báo GBP/AUD giảm tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư Sell tại vùng 1.755x, TP1: 1.747x, TP2: 1.738x, SL: 1.763x.