Dự báo GBP/CHF tăng tương đối do Giá bật cản dưới, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy

Ước lượng:

Buy tại vùng 1.125x
TP1: 1.131x
TP2: 1.137x
SL: 1.1200