Dự báo EUR/JPY giảm tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell.

Ước lượng:

Sell tại vùng 144.65
TP1: 143.90
TP2: 143.40
SL: 145.20