Dự báo EUR/AUD giảm nhẹ, khuyến nghị Nhà đầu tư canh sell nhưng nhảy sớm, trong bối cảnh ngày hôm nay không có cặp giá nào hình thành điểm vào đẹp.