Dự báo AUD/CAD giảm tương đối do đang biến động trong vùng sóng C của mẫu hình sóng Elliott, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell.

Ước lượng:

Sell tại vùng 0.8918
TP1: 0.8848
TP2: 0.8808
SL: 0.8948