Dự báo NZD/JPY tăng nhẹ đến tăng tương đối do có sự tác động của lực Phân kỳ từ phía dưới, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy. Nếu nhận thấy sức bật không mạnh thì Nhà đầu tư nên thoát lệnh sớm, chỉ profit nhẹ thôi vậy. Chúc Nhà đầu tư giao dịch thành công!