Dự báo GBP/NZD giảm tương đối, do tác động bởi áp lực down được nhận diện thông qua bộ 4 cây nến, khuyến nghị Nhà đầu tư Sell ngay và luôn.