Dự báo EUR/JPY tăng tương đối do ở khung thời gian H4 xuất hiện tín hiệu áp lực tăng, khuyến nghị Nhà đầu tư BUY để kiếm lợi nhuận.