Dự báo CHF/JPY tăng tương đối, khi khả năng cao sẽ hình thành cặp nến Engulfing thuận xu hướng, khuyến nghị Nhà đầu tư Buy at Market 148.60